Case Study Onderzoeksontwerp

Onderzoek hoeft niet altijd bij grote aantallen onderzoeksobjecten plaats te vinden. In een aantal gevallen wordt het onderzoek slechts bij één onderzoekseenheid gedaan. In dat geval spreekt men van een casestudie. Een casestudie (casestudy of gevalsstudie) is onderzoek bij slechts één onderzoekseenheid. Dat is hét kenmerkende onderscheid met kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Sommigen vinden het lastig om een casestudie te identificeren. Onderzoek naar de efficiëntie van een organisatie is een casestudie omdat er slechts één object van studie is: de organisatie. Onderzoek onder de honderden werknemers van een organisatie is een kwantitatief onderzoek omdat er vele onderzoeksobjecten zijn: de werknemers. Een beschrijving van het Nederlandse onderwijssysteem is een casestudie (slechts één object: het onderwijssysteem). Onderzoek onder de leerlingen in het onderwijs is een kwantitatief onderzoek (er worden veel leerlingen ondervraagd).

Casestudies worden vaker toegepast dan je zou verwachten. Het wordt bijvoorbeeld ook gedaan door een manager die onderzoek doet naar de geldstromen in het bedrijf, of door een curator die nagaat of het bedrijf failliet moet worden verklaard, of de manager die een SWOT-analyse opstelt, of een psycholoog die nagaat hoe hij zijn cliënt het beste kan helpen, of de orthopedagoog die een kind helpt goed te leren rekenen.

Omdat er slechts één object (één onderzoekseenheid) wordt onderzocht, is het moeilijk de uitkomsten te generaliseren (zie externe validiteit) naar andere personen, bedrijven of situaties. Als er één bedrijf is dat goed presteert door een bepaalde reclamecampagne te voeren, dan hoeft dat niet te betekenen dat alle andere bedrijven ook beter zouden presteren als ze het ook zo zouden doen. Als Jan één persoon besmet met tbc, hoeft dat niet te betekenen dat alle contacten van Jan tbc hebben. Als je één persoon vindt die last van zijn geheugen heeft gekregen na het eten van met BSE besmet rundvlees (de gekke koeienziekte), hoeft dat niet te beteken dat alle mensen hetzelfde lot zullen ondergaan. Het is lastig zo niet onmogelijk een onderzoeksresultaat uit een casestudie als algemeen geldig te verklaren.

Het gebruik van statistiek is in een casestudie meestal niet mogelijk: als er slechts één object is, kan er ook geen variatie tussen objecten vaststellen. Anderzijds is een kenmerk niet altijd constant. De bloeddruk is bijvoorbeeld nogal aan variatie onderhevig. Als je dan meerdere keren meet, is uit de meetwaarden wel een gemiddelde en een spreiding te berekenen. Dit gemiddelde kun je vergelijken met een standaard. Het grote voordeel is dan dat de onderzoeker (een arts?) niet afhankelijk is van een bloeddrukmeting op dat ene meetmoment, en hij als gevolg daarvan een verkeerde beslissing neemt of een verkeerd advies geeft.

 

© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/casestudie

– specialist in Onderzoek en Statistiek
– auteur van boeken over onderzoek

Wil jij ook onbezorgd aan de slag met je onderzoek? Kies dan voor scriptiehulp.

 

Aan Casestudie gerelateerde trefwoorden:

kwalitatief onderzoek
kwantitatief onderzoek

Voor een schematisch overzicht van onderzoekstypen, zie onderzoekskubus.

 

Terug naar het
Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek

 

Ben je op zoek naar goede informatie over onderzoek?
In het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek vind je het wel.
Maak gratis kennis met onze video’s!

Schrijf je nu in en maak gratis kennis met ons introductiepakket. Daarin leg je de basis voor goed onderzoek. Je ontvangt 3 video’s en een white paper.  Echt, helemaal gratis!

 

 

Presentatie over: "Hoofdstuk 4 Een onderzoeksontwerp bepalen: het belang en de inbreng van onderzoeksfilosofieën, -methoden en -technieken Methoden en technieken van."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 4 Een onderzoeksontwerp bepalen: het belang en de inbreng van onderzoeksfilosofieën, -methoden en -technieken Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

2 Het proces van een onderzoeksontwerp bepalen
OnderzoekskeuzesOnderzoeksmethodenTijdshorizontenMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

3 Onderzoeksontwerp en -tactiek
De ‘ui’ van het onderzoeksprocesSaunders et al. (2011)Figuur 4.1 De ‘ui’ van het onderzoeksproces

4 Onderzoeksontwerp Het onderwerp moet:
Duidelijke, op de onderzoeksvraag gebaseerde doelstellingen bevattenGegevensbronnen specificerenRekening houden met beperkingen en ethische vraagstukkenValide redenen geven voor het gekozen ontwerpMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

5 Classificatie van het onderzoeksdoel
Verkennend onderzoekBeschrijvende onderzoekenVerklarende onderzoekenMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

6 Onderzoeksmethoden (1)
Experiment Action researchGrounded theory EnquêteEtnografie CasestudyArchiefonderzoekMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

7 Onderzoeksmethoden (2)
Een experiment omvat:Definitie van een theoretische hypotheseEen keuze van steekproeven uit bekende populatiesWillekeurige toekenning van steekproevenGeplande wijziging of manipulatieHet meten van een klein aantal afhankelijke variabelenControle van de overige variabelenMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

8 Onderzoeksmethoden (3)
Een klassiek experimentSaunders et al. (2011)Figuur 4.2 Een klassiek experiment

9 Onderzoeksmethoden (4)
De enquête: kenmerkenPopulair in het bedrijfslevenWordt gezien als gezaghebbendVoor het verzamelen van kwantitatieve gegevensGegevens kunnen kwantitatief worden geanalyseerdSteekproeven moeten representatief zijnGeeft de onderzoeker onafhankelijkheidGestructureerde observatie en vraaggesprekken mogelijkMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

10 Onderzoeksmethoden (5)
De casestudy: kenmerkenGoed beeld van real-life eventsTriangulatie van meerdere gegevensbronnenEr zijn vier casestudymethoden, gebaseerd op twee dimensies:Enkelvoudige versus meervoudige caseHolistische versus ingebedde caseYin (2003)Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

11 Onderzoeksmethoden (6)
Action research: kenmerkenOnderzoek IN actie – niet OVER actieOmvat mensen uit de praktijkDe onderzoeker wordt onderdeel van de organisatieBevordert verandering in de organisatieKan twee focussen hebben (Schein, 1999): het doel van het onderzoek en de vereisten van de sponsorMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

12 Onderzoeksmethoden (7)
De action-researchspiraalSaunders et al. (2011)Figuur 4.3 De action-researchspiraal

13 Onderzoeksmethoden (8)
Grounded theory: kenmerkenTheorie wordt opgebouwd door inductie en deductieHelpt gedrag te voorspellen en te verklarenTheorie wordt opgebouwd met gegevens uit observatieInterpreterend proces, geen logisch-deductief procesGebaseerd op Suddaby (2006)

14 Onderzoeksmethoden (9)
Etnografie: kenmerkenGericht op het beschrijven en verklaren van de sociale omgeving van de onderzoekerVindt plaats gedurende langere tijdIs naturalistischOmvat uitgebreide observatie van deelnemersMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

15 Onderzoeksmethoden (10)
Archiefonderzoek: kenmerkenGebruikt administratieve documenten als belangrijkste gegevensbronMaakt aan het verleden gerelateerde onderzoeksvragen mogelijkWordt beperkt door de aard en inhoud van de documentenMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

16 Onderzoeksmethoden (11)
De rol van de onderzoekerKenmerken:Toegang is beterDe onderzoeker kent de organisatieHeeft het nadeel van bekendheid met de organisatieDe onderzoeker kan zich laten leiden door bepaalde aannames en opvattingenDeze dubbele rol vereist voorzichtigheidMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

17 Meerdere onderzoeksmethoden (1)
OnderzoekskeuzesSaunders et al. (2011)Figuur 4.4 Onderzoekskeuzes

18 Meerdere onderzoeksmethoden (2)
Redenen om meerdere methoden te gebruiken:(Schema 4.4 )TriangulatieFaciliteringAanvullingVeralgemeningHulpmiddel bij de interpretatieVerschillende aspecten bestuderenPuzzel oplossenBron: op basis van Bryman (2006)Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

19 Kies een geschikte tijdshorizon
TijdshorizontenKies een geschikte tijdshorizonDwarsdoorsnedeonderzoekLongitudinaal onderzoekMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

20 Geloofwaardigheid van onderzoeksgegevens
AandachtspuntenBetrouwbaarheidValiditeitGeneraliseerbaarheidLogische sprongen en verkeerde aannamesMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

21 De ethiek van een onderzoeksontwerp
Onthoud:‘Het onderzoeksontwerp mag de onderzoekswereld niet in verlegenheid of diskrediet brengen’Overgenomen uit Saunders et al. (2009)Methoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

22 Samenvatting: hoofdstuk 4
Het onderzoeksontwerp verandert de onderzoeksvraag en -doelstellingen in een project waarin rekening wordt gehouden met:Methoden Keuzes TijdshorizontenOnderzoeksprojecten kunnen gecategoriseerd worden als:Verkennend Beschrijvend VerklarendOnderzoeksprojecten kunnen het volgende zijn:Dwarsdoorsnede LongitudinaalMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

23 Samenvatting: hoofdstuk 4
Belangrijke aandachtspunten:Een enkel project kan meerdere onderzoeksmethoden omvattenDe mogelijkheden van het gebruik van meerdere methodenDe validiteit en betrouwbaarheid van de resultatenToegang en ethische overwegingenMethoden en technieken van onderzoek, 5e editie, Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill, Marije Booij en Jan Pieter Verckens

0 Replies to “Case Study Onderzoeksontwerp”

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *